fredag 12 september 2014

Aktivera automatisk inloggning i Windows

Använda Registereditorn (Regedt32.exe) för att aktivera automatisk inloggning

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Så här aktiverar du automatisk inloggning
 1. Starta Regedt32.exe och leta reda på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 2. Använd ditt kontonamn och lösenord, dubbelklicka på posten DefaultUserName, skriv ditt användarnamn och klicka på OK.
 3. Dubbelklicka på posten DefaultPassword, skriv ditt lösenord och klicka på OK.

  Obs! Gör följande om det inte finns något värde för DefaultPassword:

  1. Klicka på Lägg till värdeRedigera-menyn.
  2. Skriv DefaultPassword i rutan Värdenamn och klicka sedan på REG_SZ för Datatyp
  3. Skriv ditt lösenord i rutan Sträng och spara ändringarna.
  Om ingen DefaultPassword-sträng anges ändras automatiskt värdet av nyckeln AutoAdminLogon från 1 (sant) till 0 (falskt), vilket inaktiverar funktionen för automatisk inloggning.
 4. Klicka på Lägg till värdeRedigera-menyn, skriv AutoAdminLogon i rutan Värdenamn och klicka på REG_SZ för datatyp.
 5. Skriv 1 i rutan Sträng och spara ändringarna.
 6. Avsluta Regedt32.
 7. Stäng av datorn genom att klicka på Start, Avsluta och OK.
 8. Starta om datorn och Windows. Du kan nu logga in automatiskt.
Du kan även lägga till ForceAutoLogon med samma typ som AutoAdminLogon. Sätt värdet till 1. Då loggar den in automatiskt vid utloggning.

Obs! Du kan kringgå AutoAdminLogon-processen eller logga in som en annan användare genom att hålla ned SKIFT-tangenten när du har loggat ut eller när Windows har startats om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar