måndag 27 maj 2013

Blåskärm vilket fel söker man på

Felkoden ser ut såhär:

0x0000000(x) - där x kan vara vilken bokstav eller sifferkombination som helst.
Googla på det.

söndag 26 maj 2013

Kopiera innehållet i en mapp till en textfil

1. Open up your command prompt by typing cmd in the run dialog box and hitting Enter.


2. Navigate to the directory which has the files and type the following command -

DIR /B /O:N > filename.txt

This will save all the filenames in the current directory to a text file. The text file will be saved in the same directory.

3. To save file names from any sub-directories in the current folder, just add /S like -

DIR /B /O:N /S > filename.txt