onsdag 15 juni 2011

Ta bort program manuellt från "Lägg till/ta bort program

Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och tryck på RETUR.
Leta upp följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
När du har klickat på registernyckeln Uninstall klickar du på Exportera registerfil på Register-menyn.
Gör följande i dialogrutan Exportera registerfil: klicka på Skrivbordet i rutan Spara i, skriv avinstallera i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Varje nyckel under Avinstallera representerar ett program som visas i Lägg till/ta bort program. Du kan ta reda på vilket program nyckeln representerar genom att klicka på den och visa följande värden:
DisplayName Data för nyckeln DisplayName är namnet som visas i Lägg till/ta bort program.

och

UninstallString Data för nyckeln UninstallString är programmet som används för att avinstallera programmet.
När du har identifierat registernyckeln som motsvarar programmet som finns kvar i Lägg till/ta bort program högerklickar du på nyckeln och klickar sedan på Ta bort.
Klicka sedan på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
Kontrollera att programmet du har tagit bort registernyckeln för inte finns med i Lägg till/ta bort program.
Om programlistan i Lägg till eller ta bort program inte är korrekt dubbelklickar du på filen Uninstall.reg på skrivbordet så att den ursprungliga listan över program i registret återställs.
Om programlistan i Lägg till/ta bort program stämmer högerklickar du på filen Uninstall.reg på skrivbordet och klickar sedan på Ta bort.

tisdag 14 juni 2011

Drivrutiner/program och långa sökvägar vid installation från filserver

Om man installerar från en filserver är det viktigt att flytta ut drivrutinsmappen/programmappen rakt under rooten vid installation om sökvägen är väldigt lång - speciellt om det är gamla drivrutiner, annars kanske inte den hittar filerna korrekt

måndag 13 juni 2011

Avinstallera Panda antivirus

Om en vanlig avinstallation inte tar bort Panda fullständigt, gör såhär:

Solution

Uninstall the security solution from the Windows Control Panel.

Only if the process described is not completed correctly, it is advisable to follow the steps below:
1.Download the UNINSTALLER.EXE (642 KB) file.
2.Save the file, to the Windows Desktop for example.
3.Run the UNINSTALLER.EXE file by double-clicking it.
4.Click Yes when a window showing the following message is displayed:

Do you want to run this uninstaller?
WARNING: It will reboot at the end to ensure a clean uninstall.
5.Even if the window is not displayed, please reboot your computer once the uninstallation process is completed.
6.Only if you have a 2012/2011 or 2010 antivirus product, check if the Hotfix registry key exists in:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Panda Software\Setup\

In order to do so, follow the steps below: 1.Go to Start / Run and type REGEDIT.
2.Browse through the tree structure until you find HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Panda Software\Setup\Hotfix
3.Once you have found the Hotfix folder, right-click on it and select Delete.

fredag 10 juni 2011

Internet Explorer-fönstret öppnar i ett knappt halvt förnster

Om Internet Explorer-fönstret öppnar i ett knappt halvt förnster.

Öppna ett fönster och maximera detta. Stäng fönstret genom att göra det i "Arkiv" och "Stäng" alt "Absluta". Då kommer ett IE-fönster nästa gång öppnas i helfönster. Kan behöva upprepas några gånger för att ditt system ska "komma ihåg" hur du vill öppna ett fönster.