lördag 27 mars 2010

Mappa upp nätverksenheter via namn och enhetsbokstav

3 alternativ

Alt 1
1. Run secpol.msc.

2. Under Local Policies -> Security Options

Change the value of "Network Security: LAN Manager authentication level" from:

NTVLM2 responses only

to:

LM and NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated


Alt 2
Lägg till nätverksenheten i hosts-filen (win\system32\drivers\etc)

ex:
192.168.0.184 linksys

Alt 3
Lägg till i regedit
Nyckelnamn: HKEY_CURRENT_USER\Network\X (enhetsbokstav)
Klassnamn:
Senast ändrad: 2009-06-10 - 10:37
Värde 0
Namn: RemotePath
Typ: REG_SZ
Data: \\linksys\xxxx

Värde 1
Namn: UserName
Typ: REG_SZ
Data: host\user

Värde 2
Namn: ProviderName
Typ: REG_SZ
Data: Microsoft Windows-nätverk

Värde 3
Namn: ProviderType
Typ: REG_DWORD
Data: 0x20000

Värde 4
Namn: ConnectionType
Typ: REG_DWORD
Data: 0x1

Värde 5
Namn: DeferFlags
Typ: REG_DWORD
Data: 0x1

Om man har nån annan enhetsbokstav, så skriv av den o ändra de värden som ska ändras

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar